O Kancelarii

W ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej zajmuję się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak i prawa administracyjnego.

Udzielam pomocy prawnej zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym, w tym w formie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców o różnym statusie organizacyjno-prawnym.
Świadczona pomoc prawna obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism i opinii prawnych, udział w negocjacjach oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami i innymi instytucjami.

Zajmuję się także prowadzeniem szkoleń z zakresu prawa pracy dla przedsiębiorców.