15.08.2013 / Uchwała Sądu Najwyższego

Uchwałą z dnia 8 września 2011 roku wydaną w sprawie III CZP 41/11 Sąd Najwyższy rozstrzygnął istotną kwestię dotyczącą procedury wyłączenia arbitra powołanego ad hoc. Podzielono w niej pogląd reprezentowany przez Kancelarię, że postanowienie Sądu I instancji rozstrzygające wniosek o wyłączenie arbitra z uwagi na zastrzeżenia co do jego bezstronności, jest zaskarżalne zażaleniem do Sądu II instancji. Rozpoznając zażalenie Sąd Apelacyjny w Łodzi – działając na podstawie art. 390 § 1 w związku z art. 397 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego – przedstawił Sądowi Najwyższemu takie zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia.

Więcej: http://prawo.rp.pl/artykul/715647.html?p=1